GARANTIE INFORMATIE

 1. De producent biedt een garantie voor het handelsmerk QUAN GARDEN ART-producten, geproduceerd door de producent en verkocht door de geautoriseerde distributeur. De garantie is van toepassing voor de periode van 24 maanden, beginnend op de datum van levering van het product aan de eindklant, die in dit document wordt vermeld als de datum van vrijgave.

 2. De garantie is van toepassing op het grondgebied van de Europese Unie en omvat producten die op dit grondgebied zijn gekocht en geïnstalleerd/gebruikt.

 3. De garantie dekt alleen fabrieksfouten (productie of materiaal) van de door de Producent geleverde producten met uitzondering van verbruiksartikelen, die worden gebruikt tijdens een normaal gebruik van het product.

 4. De garantie omvat in het bijzonder niet:

  1. Mechanische schade veroorzaakt door de klant of de derde partij,

  2. Defect of gebrek, die zijn veroorzaakt door de reparatie die is uitgevoerd door de klant zelf en/of een andere persoon en/of wanneer uit het onderzoek zal blijken dat de klant zelf, zonder toestemming van de producent, reparaties of constructievervangingen van het product heeft uitgevoerd,

  3. Schade of storing veroorzaakt door het gebruik van niet-originele elementen (componenten) van het product,

  4. Schade of defecten aan het product, die zijn veroorzaakt door onjuiste montage, installatie van het product of het gebruik ervan dat onverenigbaar is met het doel of de aanbevelingen van de fabrikant,

  5. Schade of defecten aan het product en functieverlies, die het gevolg zijn van de natuur en/of veroorzaakt zijn door andere (d.w.z.: natuurramp, hagel, storm, orkaan, aardbeving, blikseminslag etc.),

  6. Schade of defecten die het gevolg zijn van een verkeerde ondergrond/vloer waarop het product is geplaatst,

  7. Schade of defect die zijn veroorzaakt door het ontbreken van een goede reiniging en productonderhoud.

 5. Onder deze garantie is de Producent verplicht de onderdelen van het product om te ruilen.

 6. Alleen de Producent of het ondergeschikte van de producent heeft het recht om de schade aan het Product te beoordelen en alle activiteiten om de gebreken te verhelpen moeten worden uitgevoerd door de Producent of het ondergeschikte van de producent.

 7. De verantwoordelijkheid die door de garantie wordt gegeven, vervalt als de producent niet de mogelijkheid heeft om het product te controleren op de gemelde schade.

 8. De vereiste voor de geaccepteerde claim voorzien door deze garantie is het juiste transport en opslag van het product en vervolgens de juiste montage/plaatsing en exploitatie, in overeenstemming met het doel, de technische informatie en de suggesties (instructies) van de Producent.

 9. De klant is verplicht het schadegeval direct na het ontstaan ​​ervan te melden, uiterlijk binnen 14 dagen. De producent onderzoekt de klacht binnen 14 dagen, tenzij de beoordeling het transport van het product naar het producerende bedrijf vereist. In dit geval kan de erkenning van de klacht nog eens 14 dagen duren. De klacht en de beslissing van de Producent zullen per e-mail verlopen. Bij positieve beoordeling van de klacht zal de Producent stappen ondernemen om het gebrek binnen 30 dagen na de vermelde beslissing te verhelpen.

 10. Garantierechten worden alleen tegen vergoeding verleend na overlegging van een aankoopbewijs van het product dat wordt gedekt door een garantie (met een zichtbare aankoopdatum) en een garantiekaart van het product. Het is niet mogelijk om gebruik te maken van de rechten vermeld in de gepresenteerde garantie als de bovengenoemde documenten niet met elkaar in overeenstemming zijn of als de belangrijke informatie die is opgenomen niet leesbaar is om een ​​klacht in overweging te nemen.

 11. De rechten en verantwoordelijkheden van beide partijen die niet worden geregeld door de gepresenteerde garantiekaart zijn het resultaat van het Poolse burgerlijk wetboek en andere toepasselijke wetgeving.

Quan Garden Art-producten zijn ontworpen en vervaardigd om vele, vele jaren mee te gaan. Ze hebben echter wat onderhoud nodig om ze in goede staat te houden. Alle onderhoudsprocedures worden uitgelegd in uw instructiehandleiding. Lees uw gebruiksaanwijzing aandachtig door en volg alle vermelde onderhoudsprocedures. Vraag bij twijfel uw dealer of neem rechtstreeks contact met ons op via het SUPPORTFORMULIER. Quan Garden Art kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade aan uw product die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud.

Als uw Quan Garden Art-product een fout vertoont, die niet het gevolg is van verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud, vul dan een klachtenformulier in, dat u HIER kunt downloaden. Stuur uw ondertekende klachtenformulier naar help@quangarden.art