POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Strona internetowa quangarden.art (zwana dalej „Witryną”) jest usługą świadczoną przez Syzan Metal Sp. ogród zoologiczny. ul. Krzemieniecka 2, 94-030 Łódź, Polska, wpisana do polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000720482, NIP 7272826605, REGON 369597839, z kapitałem zakładowym 2 757 500,00 zł, zwana dalej „Spółka”, jako osoba odpowiedzialna w rozumieniu art. 4 podstawowego unijnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej „RODO”). Termin dane osobowe odnosi się do informacji dotyczących osobistych i/lub faktycznych okoliczności konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, w tym jej imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu i adresu e-mail oraz danych użytkownika, takich jak adres IP. Gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z odpowiednimi przepisami i poniższymi oświadczeniami.

  Pliki cookie

  Witryna korzysta z plików cookie, aby dowiedzieć się, w jaki sposób korzystasz z Witryny i zoptymalizować Witrynę do Twoich potrzeb i preferencji. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie itp.) przez strony internetowe, które odwiedzasz. Na tej stronie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • przejściowe pliki cookie (w tym sesyjne), które przechowują tzw. identyfikator sesji, umożliwiający rozpoznanie Twojego urządzenia po powrocie do Witryny. Przejściowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

  • trwałe pliki cookie, które są automatycznie usuwane po określonym czasie. W każdej chwili możesz samodzielnie usunąć te pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

  Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze lub chcesz zmienić sposób ich używania, zawsze możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki.

  Pamiętaj, że nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być dostępne, jeśli sprzeciwisz się lub zmienisz użycie plików cookie.

  Zautomatyzowane gromadzenie i przetwarzanie danych

  Nasz serwer automatycznie zbiera następujące rodzaje informacji i tymczasowo zapisuje je w plikach dziennika serwera, które są przekazywane przez Twoją przeglądarkę, chyba że wyłączysz taką funkcję:

  • Adres IP Twojego urządzenia

  • prośba klienta o plik

  • data i godzina żądania serwera

  • Kod odpowiedzi http

  • ilość przesyłanych danych

  • typ, wersja i język Twojej przeglądarki

  • system operacyjny urządzenia wysyłającego żądanie

  • inna witryna, z której uzyskałeś dostęp do Witryny

  Wymienione dane nie są przypisane do żadnej konkretnej osoby i nie są łączone z żadnymi danymi z innych źródeł.

  Witryna korzysta również z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez firmę Google, Inc. (zwaną dalej „Google”). Google Analytics używa plików cookie, aby pomóc Witrynie analizować, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy korzystacie z Witryny. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Ciebie z Witryny (które mogą obejmować Twój adres IP, używaną przeglądarkę i język, preferencje, datę i godzinę Twojej wizyty w Witrynie, witrynę, którą odwiedzałeś wcześniej i odwiedzane strony internetowe po odwiedzeniu tej Witryny) zostaną przesłane i zapisane przez Google na serwerach w USA. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu w Witrynie dla operatorów Witryny oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem w Witrynie i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub gdy takie osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google nie łączy Twojego adresu IP z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim komputerze lub chcesz zmienić sposób ich używania, zawsze możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak pamiętaj, że nie wszystkie funkcje tej strony mogą być dla Ciebie dostępne, jeśli sprzeciwić się lub zmienić użycie plików cookie.

  Gromadzenie i przetwarzanie danych podanych dobrowolnie

  Podanie przez Państwa danych osobowych Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej, Strony Internetowej, listownie lub telefonicznie jest dobrowolne. Otrzymane w ten sposób dane przez Spółkę mogą być wykorzystywane w korespondencji z Tobą, w celu obsługi Twoich zapytań i zamówień oraz przesyłania Ci e-maili o treści marketingowej (za Twoją zgodą).

  Twoje dane osobowe przekazane nam za pomocą któregokolwiek ze sposobów wymienionych powyżej będą przechowywane tylko przez czas niezbędny do realizacji celu, w którym je przekazałeś lub w celu zachowania zgodności z przepisami handlowymi i podatkowymi.

  Przekazywanie danych stronom trzecim

  Nie przekazujemy żadnych danych osobowych, które nam przekazałeś, stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

  • za Twoją uprzednią zgodą

  • podwykonawcom i współpracownikom, którzy potrzebują otrzymywać i wykorzystywać takie dane niezbędne do przetwarzania Twoich zapytań i realizacji zamówień.

  • do usługodawców związanych instrukcjami, jeśli jest to wymagane do przetworzenia Twojego zamówienia zgodnie z prawem

  • stronom uprawnionym do uzyskania takich danych, jeśli jest to wymagane do wypełnienia obowiązków ustawowych

  Twoje prawa

  W każdej chwili, bez żadnych kosztów i bez podania przyczyny możesz zażądać informacji dotyczących Twoich danych, które są zapisane w naszym systemie, informacji o źródle, odbiorcach, którym Twoje dane zostały przekazane i powodach ich przekazania dane zostały zapisane. Masz również ustawowe prawo do poprawiania, blokowania lub usuwania swoich danych osobowych. Ponadto w każdej chwili i bez podania przyczyny możesz cofnąć zgodę na wykorzystanie Twoich danych. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 RODO przysługuje Państwu prawo sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Masz również prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorującego ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

  W przypadku pytań lub sprzeciwu wobec gromadzenia i przetwarzania Twoich danych przez Spółkę prosimy kierować je do Syzan Metal Sp. ogród zoologiczny. ul. Krzemieniecka 2, 94-030 Łódź, Polska lub pocztą elektroniczną na adres info@syzan.com