SZCZEGÓŁY FIRMY

Quan Garden Art jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Syzan Metal Sp. z o.o

Syzan Metal Sp. z o.o

Adres: Krzemieniecka 2, 94-030 Łódź, Polska

VAT: PL 727-28-26-605

Kapitał zakładowy: 2 757 500 zł